Certificering van aandelen

In het kader van de bedrijfsopvolging is het mogelijk om de aandelen in uw BV te certificeren. Door certificering wordt het winstrecht en stemrecht van uw aandelen van elkaar gescheiden.

De aandelen in uw BV worden in een stichting geplaatst. De stichting oefent het stemrecht over de aandelen uit. Het bestuur van de stichting heeft daarmee de zeggenschap over de onderneming. U bepaalt wie er in het bestuur en een toekomstig bestuur plaatsnemen.

De stichting geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan de certificaathouder(s). Hierdoor krijgen zij recht op de dividenduitkeringen.