FAMILIE & ERFENIS

Levenstestament

Houd zelf de regie over uw zaken. Leg uw financiële en medische wensen vast in een levenstestament.

LEES VERDER

Testament

In een testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn. En wat er met uw nalatenschap moet gebeuren.

LEES VERDER

Erfenis

Een naaste van u is overleden. U moet veel zaken regelen.

LEES VERDER

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract leggen u en uw partner uw afspraken vast. Dit geeft zekerheid in voor- en tegenspoed.

LEES VERDER

Huwelijkse- of
partnerschapsvoorwaarden

Bepaal zelf welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Dit kan met huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

LEES VERDER

Schenken

U bepaalt zelf wat u aan wie schenkt. In een notariële akte legt u de spelregels van de schenking vast.

LEES VERDER

Estate planning (vermogensbeheer)

De overdracht van uw vermogen naar een volgende generatie op een fiscaal voordelige manier regelen? Dit doet u met estate planning.

LEES VERDER

Einde huwelijk of relatie

Bij einde huwelijk of relatie regelen u en uw ex-partner de verdeling van uw koopwoning. Dit legt u vast in een notariële akte.

LEES VERDER

Bezoek aan huis

Ons kantoor biedt de mogelijkheid om een bespreking aan huis te voeren wanneer u niet in staat bent om ons kantoor te bezoeken. Indien noodzakelijk kan uw testament of levenstestament ook aan huis worden ondertekend.

Ons kantoor is toegankelijk met een rolstoel of rollator.

MEER WETEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN?