Erfenis

Een naaste van u is overleden. U moet veel zaken regelen. Instanties vragen u om een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht.

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris. Deze bevat informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen. Met deze verklaring kunt u een bankrekening deblokkeren of een levensverzekering uit laten betalen. Ook is een verklaring van erfrecht nodig om de tenaamstelling van de woning van de overledene bij het Kadaster te wijzigen.

Ook de erfgenamen stellen vragen en willen weten waar zij aan toe zijn. Wij geven u uitleg over het testament en de wettelijke regels die gelden.

Wij hebben veel expertise op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen. Niet alleen maken wij een verklaring van erfrecht voor u op. Ook zijn wij u graag behulpzaam bij de afhandeling van de erfenis. De aangifte erfbelasting en de verdeling van de erfenis kunnen wij voor u verzorgen. Zo hoeft u de moeilijke keuzes niet alleen te maken.

Meer informatie? https://view.publitas.com/knb/een-erfenis-wat-nu-1/page/1