Inbreng Besloten Vennootschap

Bij de oprichting van de BV ontvangt de aandeelhouder aandelen in de BV. De aandeelhouder heeft de verplichting om daar tegenover kapitaal in te brengen. De aandeelhouder heeft de keuze de aandelen vol te storten in geld of in natura.

Van volstorting in natura is sprake bij inbreng van uw bestaande onderneming (eenmanszaak, VOF- of maatschapsaandeel).

Stort u de aandelen vol in natura? Dan is het noodzakelijk het ondernemingsvermogen te beschrijven. Deze beschrijving stelt u op in samenspraak met uw accountant. De waarde van de ingebrachte onderneming moet minimaal gelijk te zijn aan de waarde van de vol te storten aandelen.

Wij werken vanwege de fiscale consequenties van de inbreng nauw samen met uw accountant en/of fiscaal adviseur.