Levenstestament

Wie regelt uw zaken als u dat zelf niet (meer) kunt doen? Wanneer u een dagje ouder wordt en lichamelijk of geestelijk achteruit gaat? Of wanneer u voor een langere periode naar het ziekenhuis moet? Het is goed om erover na te denken wie op dat moment uw belangen gaat behartigen.

Heeft u niets vastgelegd? Dan is het bijna altijd noodzakelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemt. Misschien een persoon die u niet goed kent of iemand waarin u niet 100% vertrouwen heeft. Dit kunt u voorkomen door een levenstestament op te stellen. Zo houdt u zelf de regie over uw zaken.

In een levenstestament geeft u volmacht aan één of meer personen die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U kunt voor uw financiële, medische en persoonlijke zaken een volmacht opstellen. Alle zaken die u wilt regelen legt u vast in één akte. In deze akte kunt u uw wensen over het beheer van uw zaken laten opnemen.

Meer informatie?  https://view.publitas.com/knb/wie-geeft-u-het-vertrouwen/page/1