Ondernemersvolmacht

Het is voor u als ondernemer van belang dat de zaken altijd doorgaan. Ook als u tijdelijk of voor een langere periode niet in staat bent om uw ondernemerstaken uit te voeren. Met een ondernemersvolmacht voorkomt u dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent.

In een ondernemersvolmacht geeft u volmacht aan één of meer personen. Die volmacht is om uw zakelijke belangen te behartigen. De gevolmachtigde kan u als ondernemer, vennoot, bestuurder en/of aandeelhouder vertegenwoordigen bij alle zakelijke handelingen.

U hoeft niet voor al uw zaken een ondernemersvolmacht te geven. U kunt ook volmacht verlenen voor bepaalde specifieke handelingen of voor een bepaald doel.