Oprichting Besloten Vennootschap

Een BV is een rechtspersoon. Voor de totstandkoming van een BV heeft u een notaris nodig. Wij begeleiden en adviseren u graag bij de oprichting van een BV.

Wij maken de oprichtingsakte van de BV met daarin de statuten. Daarin staan de regels die gelden voor de BV, haar bestuur en aandeelhouders.

Nadat u de akte heeft ondertekend bij de notaris, registreren wij de BV in het Handelsregister. Wij schrijven ook de directie of het bestuur van de BV in bij het Handelsregister. Ook ontvangt u het aandeelhoudersregister.

meer informatie? https://www.notaris.nl/ondernemen/een-onderneming-starten/besloten-vennootschap