Oprichting stichting

U kunt een stichting voor verschillende doelen oprichten. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het bereiken van dit doel. Een stichting kent geen leden.

Een stichting is een rechtspersoon. Alleen de notaris kan een stichting oprichten. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Wij maken de oprichtingsakte van de stichting met daarin de statuten. Daarin staan de regels die gelden voor de stichting en haar bestuur. De notaris controleert of alle benodigde gegevens in de statuten zijn opgenomen.

Een stichting met een ideëel doel kan in aanmerking komen voor de ANBI-status. De ANBI-status zorgt voor fiscale voordelen. Dit vereist een aantal specifieke bepalingen in de statuten van de stichting. Wij adviseren u hierbij graag.

Na de oprichting registreren wij de stichting in het Handelsregister. Ook schrijven wij het bestuur van de stichting in bij het Handelsregister.