Oprichting vereniging

Verenigingen zijn er in verschillende vormen. U kunt een vereniging oprichten als twee of meer personen willen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

De vereniging is een rechtspersoon. Voor de oprichting van een vereniging gaat u naar de notaris.

U heeft een notariële akte nodig, met daarin de statuten van de vereniging. In de statuten legt u de regels voor de vereniging, haar bestuur en leden vast. Vastlegging van de statuten in een notariële akte zorgt ervoor dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn.

De notaris zorgt voor de inschrijving van de vereniging en haar bestuur in het Handelsregister.