Schenken

Wilt u een schenking doen aan een naaste of een goed doel? Dan is het belangrijk de schenking juridisch goed te regelen. In een notariële akte legt u de spelregels van de schenking vast. U bepaalt zelf wat u aan wie schenkt.

Schenken in een notariële akte heeft vele voordelen. Het biedt duidelijkheid aan u en de ontvanger. Ook geeft het u zekerheid dat de schenking goed wordt besteed. Zo kunt u in een notariële akte bepalen bij welke leeftijd uw (klein)kind de schenking ontvangt. U kunt ook bepalen waarvoor de schenking gebruikt mag worden (voor studie of een huis).

U kunt ook belastingvoordeel behalen met schenken in een notariële akte. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het vermogen dat vastzit in uw huis op papier te schenken. Dit verkleint uw vermogen, waardoor u minder vermogensbelasting verschuldigd bent. En bij uw overlijden minder erfbelasting betaald moet worden.

Wij adviseren u graag over het opstellen van een notariële schenkingsakte. Zo weet u zeker dat uw schenking juridisch en fiscaal goed geregeld is.

Meer informatie? https://www.notaris.nl/files/Widgets/205-inlegvel-erf-schenkbelasting-2022-v1-rgb.pdf?ca3b280f33
(tarievenkaart erf- en schenkbelasting 2022)