Splitsing in appartementsrechten

Wilt u als eigenaar een gedeelte van uw gebouw verhuren of verkopen? Dan is splitsing van het gebouw in appartementsrechten meestal noodzakelijk. Dit leggen wij vast in een door de notaris gemaakte akte van splitsing. Bij deze akte hoort een splitsingstekening. Een deskundige tekenaar maakt deze splitsingstekening. De notaris schrijft hem in bij het Kadaster.

De akte van splitsing samen met de tekening geeft aan welke gedeelten van het gebouw privé zijn en gemeenschappelijk.

In de akte van splitsing staat ook het splitsingsreglement opgenomen. De basis daarvoor is vaak het modelreglement van de KNB. In het reglement staan onder andere de afspraken over het gebruik en onderhoud van het gebouw. Ook de kostenverdeling staat daarin opgenomen.

De vereniging van eigenaars wordt opgericht bij de splitsingsakte. De regels die voor de vereniging gelden, kunt u in de akte vinden. In sommige gevallen is er ook een huishoudelijk reglement.

Verandert de situatie in de loop der jaren? Dan kan het nodig zijn om de splitsingsakte te wijzigen. Hiervoor heeft u een notaris nodig. Wij begeleiden en adviseren VVE’S graag bij dit traject.

meer informatie? https://www.notaris.nl/wonen/een-woning-kopen/een-appartement-kopen