Statutenwijziging Besloten Vennootschap

De statuten van een BV zijn alleen met tussenkomst van de notaris te wijzigen. In de oprichtingsakte van uw BV staat op welke wijze de statuten kunnen worden aangepast.

De notaris zorgt ervoor dat alle handelingen, besluiten en wijzigingen rechtsgeldig zijn. De notaris controleert ook of alle wettelijke en statutaire regels zijn nageleefd.

Weet u niet zeker of een statutenwijziging noodzakelijk is? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u hierbij graag.