Statutenwijziging vereniging

Het is mogelijk dat na de oprichting de statuten niet meer voldoen. Dan is aanpassing nodig. Voor een statutenwijziging is een notariële akte vereist. In de statuten staan de regels die gelden bij een statutenwijziging.  Deze bevoegdheid komt toe aan de algemene ledenvergadering.

Wij adviseren u graag tijdens een bespreking over de door u voorgenomen statutenwijziging. Wij bekijken samen met u de noodzaak en de vormgeving van de gewenste wijzigingen. Vervolgens maken wij een nieuwe notariële akte. Daarin staan de gewijzigde statuten.

Na ondertekening van de akte geven wij de wijzigingen door aan de Kamer van Koophandel.