Testament

In een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn. En wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Heeft u geen testament? Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen.

In een testament bepaalt u zelf wie wat krijgt uit uw nalatenschap. U kunt de positie van uw partner of kinderen beschermen. Of juist uw wettelijke erfgenamen onterven. U kunt laten opnemen wie u tot executeur benoemt. De executeur zal namens de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen. Ook kunt u iemand aanwijzen als voogd of bewindvoerder over uw (minderjarige) kinderen.

Met een testament weet u zeker dat uw nalatenschap op de juiste wijze wordt verdeeld. Bovendien kunt u met een testament erfbelasting besparen. Tijdens een persoonlijke afspraak bespreken wij graag met u uw wensen en de mogelijke belastingvoordelen.

Meer informatie?  https://view.publitas.com/knb/hoe-regel-ik-mijn-nalatenschap/page/1